top of page

terapia kognitywna

Instrumental Enrichment® Polska

Terapia kognitywna to kompleksowe podejście obejmujące teorię i oparty na niej system terapeutyczny i treningowy, który może być stosowany w zarówno w kontekstach klinicznych jak i poza klinicznych. Podstawową zasadą terapii kognitywnej jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów myślenia i uczenia się. Terapia ta poprawia funkcjonowanie poznawcze osoby i zwiększa jej potencjał do uczenia się oraz rozwiązywania różnego typu problemów poznawczych. Metodologia terapii kognitywnej opiera się na modelu Instrumental Enrichment opracowanym przez prof. Rouvena Feuersteina The International Institute for the Enhancement of Learning Potential w Izraelu.

Kompleksowe podejście do terapii
i stymulowania funkcjonowania poznawczego

Edukacja, klinika, biznes

Autorką polskiej adaptacji terapii kognitywnej metodą IE jest

dr psych. Urszula Sajewicz-Radtke, psycholog oraz ekspert z zakresu diagnozy psychologicznej i wspomagania rozwoju kompetencji poznawczych. Specjalizuje się zarówno w tworzeniu autorskich narzędzi diagnostycznych i badawczych jak i ich praktycznym stosowaniu w obszarze diagnostyki psychologicznej. Klinicysta w wielooetnim doświadczeniem pracy z pacjentami z trudnościami poznawczymi i zaburzeniami uczenia się. Od kilkunastu lat kieruje pracą zespołów badawczych zarówno w ramach projektów uczelnianych jak i realizując obowiązki kierownika naukowego Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Zarządza badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu diagnostyki psychologicznej oraz psychologii poznawczej, w tym kilkunastu narzędzi diagnostycznych (m.in. tzw. Gdańskie Baterie Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych, Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych, Bateria Diagnozy Funkcji Poznawczych PU1, Test Uczenia Słuchowego). Jest pierwszym autorem polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 – testu stosowanego powszechnie do oceny poziomu i struktury inteligencji u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Od roku 2006 dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako nauczyciel akademicki oraz trener poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Stopień doktora uzyskała w roku 2012 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych jako prelegent oraz prowadząca warsztaty. W roku 2010 nawiązała ścisłą współpracę z The International Institute for the Enhancement of Learning Potential w Izraelu, podejmując się adaptacji Metody Instrumental Enrichment na grunt polski. Od roku 2013 jest pierwszym i jedynym w Polsce certyfikowanym trenerem Metody IE. Do chwili obecnej wypromowała blisko dziewięciuset mediatorów kognitywnych. Za swoje badania nad zaburzeniami uczenia się została nagrodzona Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Swoje bogate doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej wykorzystuje jako superwizor zespołów diagnozujących.

Services
Contact

Zapraszamy do kontaktu

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach certyfikacyjnych z terapii kognitywnej zajrzyj na stronę: www.pracowniatestow.pl/szkolenia

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk

Tel: 733 680 700 (10:00-15:00)
e-mail: szkolenia@pracowniatestow.pl

bottom of page